(024) 362512384 Email: info@vitapharma.com.vn

Posts by admin

Triển vọng ngành dược Việt Nam 2019

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số trong...

TỔNG HỢP KÊ KHAI THUỐC NHẬP KHẨU MỚI NHẤT CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM ( 04/2019)

Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu theo Nghị định số 155_NĐ_CP cập nhật đến ngày 30.04.2019 https://dav.gov.vn/tong-hop-ke-khai-thuoc-nhap-khau-theo-nghi-dinh-so-155_nd_cp-cap-nhat-den-ngay-30042019-n2477.html

10 đột phá y học thế giới năm 2018

Vắcxin chữa ung thư, kính áp tròng theo dõi đường huyết, sinh con từ tử cung người đã chết… là...